Beleidsplan

 

Inleiding

 

Deze stichting is op gericht om de komende periode te gaan zoeken naar sponsoren, acties op te zetten om geld op te halen en bekendheid te krijgen in de media. Dat is de doelstelling van de stichting.

 

1.  Missie/visie

 

De visie van de stichting stop MS Nicolien is dat als er maar genoeg goede resultaten worden behaald om zo de HSCT behandeling naar Nederland te halen en zo voor meer MS patiënten in aanmerking te komen.

 

 

De missie van de stichting stop MS Nicolien is dat deze behandeling naar Nederland komt. En toegankelijk wordt voor meer mensen met MS.

 

2.  Doelstelling

·         Naambekendheid via media

·         Financieel ondersteunen van de eerste MS patiënten

·         Zoveel mogelijk sponsoren te benaderen

·         Informatie voor medepatiënten

·         Blog bij houden van de ontwikkelingen

 

    

 

3.  Vermogen en Beloningen

 

We zijn als ANBI stichting verplicht een administratie te voeren. Uit deze administratie te voeren. Uit deze administratie zal blijken welke bedragen er (per bestuurder) aan onkosten zijn betaald. Tevens zal aantoonbaar zijn welke bedragen zijn uitgegeven aan het beheer van de instelling en het werven van geld en andere sponsoren

De bestuurders zullen zich vrijwillig in zetten en er zal geen winst oogmerk zijn door de stichting stop MS Nicolien.

 

 

 Aan het einde van het boekjaar (kalenderjaar) wordt door de penningmeester de jaarrekening gemaakt en zullen we deze na goedkeuring van de Voorzitter en Secretaris publiceren op de website. Het eerste jaar van publicatie zal boekjaar 2017 zijn. 

 

Het jaar 2016 is in verhouding te verwaarlozen en zullen we meenemen in 2017.  

 

Als de Stichting haar doelen heeft bereikt kan de stichting worden opgeheven. Zij is dan verplicht volgens de statuten en vanuit de wet aan te geven aan welk doel het saldo wordt besteed. Het doel dient aan algemeen belang te hebben en zal in overleg met het bestuur worden bepaald.           

 

4. 

 Organisatie

voorzitter: Jan de Pater

secretaris: Nieske de Pater-Rozema

penningmeester: Nicolien Tiggelhoven-de Pater

 

5.  Statuten

 

De statuten zijn op 8 december 2016 vastgelegd door Notariskantoor De Zwart Raalte

 

De stichting staat in geschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer 6743945 per 8 december 2016.

 

Het financiële stuk de stichting is ondergebracht bij de Rabobank onder IBAN NL62RABO 0134663738